- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

“Czyste Powietrze” – zaproszenie na spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Dynów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy zainteresowanych dofinansowaniem w ramach Programu “Czyste Powietrze” na spotkanie informacyjne w dniu 24 czerwca (piątek) 2022 r. o godz. 15:15 . Spotkanie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dynowie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o telefoniczne (tel. 17 2300120) potwierdzenie obecności do poniedziałku 23 czerwca br. do godziny 15:00.

Dofinansowanie w ramach Programu “Czyste Powietrze” można uzyskać na:

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania ,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Jednocześnie informujemy, że Gmina Dynów podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  i przystąpiła do obsługi Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”.

Mieszkańcy naszej gminy mogą za pośrednictwem urzędu złożyć wniosek o dotację z Programu “Czyste Powietrze” oraz otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem wymagań programu.