- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Pamiętaj, złóż deklarację do 30 czerwca 2022r

W lipcu 2021 roku w życie weszły przepisy zobowiązujące każdego właściciela lub zarządcę budynku do złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kto musi składać deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?

Do złożenia deklaracji źródeł ciepła zobowiązany jest każdy właściciel lub zarządca:

  1. budynku jednorodzinnego,
  2. budynku wielorodzinnego,
  3. każdego innego budynku niemieszkalnego (np. biura, garażu, lokalu handlowo-usługowego, szklarni) wyposażonego we własne źródła ciepła.
Gdzie i jak złożyć deklarację źródeł ciepła i spalania paliw?

Deklarację można złożyć na 3 sposoby:

  1. osobiście, w Urzędzie Gminy Dynów (parter, pokój BOK),
  2. listownie, wysyłając deklarację do Urzędu Gminy Dynów,
  3. przez Internet, bezpośrednio na stronie CEEB.

Potrzebne dokumenty:

Jedynym dokumentem wymaganym w tej sprawie jest poprawnie wypełniona deklaracja źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w formacie PDF:

Kary za niezłożenie deklaracji CEEB
Za niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie grozi kara grzywny.