- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie i do nawozów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniudo 31 maja 2022 r.terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

page1image120321344