- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Pożyczki z pomocą de minimis dla przedsiębiorców

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. w celu wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z obszaru Województwa Podkarpackiego, przygotował propozycję wsparcia finansowego w postaci – Pożyczek z pomocą de minimis.

Pożyczki przeznaczone są dla podkarpackich przedsiębiorców, których działalność wpisuje się w ramy Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

Pożyczki z pomocą de minimis:

  1. Pożyczka na budowę, rozbudowę/modernizację środków trwałych z pomocą de minimis

Więcej informacji o ofercie na naszej stronie http://www.pfr-podkarpackie.pl/oferta.html [1] oraz profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/PodkarpackiFunduszRozwoju/ [2]

www.pfr-podkarpackie.pl [3]

Podkarpacki Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o.

Króla Kazimierza 7 lok.2 35-061 RZESZÓW

Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

sekretariat@pfr-podkarpackie.pl [4]