- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

22.04. podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów”

W dniu 22.04. została  podpisana umowa z Panem Dominikiem Oleszko reprezentującym Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne BUDOMINEX, na realizację zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dynów”.

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja 12 budynków użyteczności publicznej (9 budynków OSP, Domów Ludowych w Harcie i Łubnie oraz modernizacja kotłowni i c.o. w SP w Łubnie).

Wartość zadania to około 2 miliony 325 tysięcy złotych .

90% środków pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.