- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Składanie wniosków do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów

Wójt Gminy Dynów informuje, że od 11 marca do 11 kwietnia 2022 r można składać wnioski dotyczące sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dynów.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Dynowie bądź elektronicznie