- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Dynów w 2022 roku.

http://bip.gminadynow.pl/pliki/zadania_publiczne/2022_03_15_wyniki_konkursu.pdf [1]