- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Pomoc dla Ukrainy

Gmina Dynów uruchomiła możliwość dokonywania darowizn pieniężnych na rzecz uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy Dynów. Każdy kto chciałby wesprzeć uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli lub przybędą do naszej gminy może dokonać wpłaty na konto Urzędu Gminy Dynów, z którego całość przekazanych środków przeznaczona zostanie na ten cel.

Nr rachunku bankowego do przekazania środków:

PLPOLUPLPR 17 9093 0007 2001 0000 2365 0005

Tytuł przelewu: Darowizna – dla uchodźców z Ukrainy