- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

NOWY RACHUNEK BANKOWY- DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Szanowni Mieszkańcy!

Gmina Dynów  uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać darowizny dla uchodźców.

Nr konta: PL   17 9093 0007 2001 0000 2365 0005

Koniecznie w tytule należy wpisać: DAROWIZNA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

SWIFT BS DYNÓW – PLPOLUPLPR (przelew międzynarodowy)

Właścicielem rachunku jest Gmina Dynów, 36-065 Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2