- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO PROWADZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ULANICY – FUNDACJI AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach  od 24 stycznia do  2 lutego 2022 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie przekazania do prowadzenia Szkoły Podstawowej w Ulanicy – Fundacji Akademia Umiejętności.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy na temat zapisów  projektu Uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania do prowadzenia Szkołę Podstawową w Ulanicy – Fundacji Akademia Umiejętności.

Projekt uchwały jest dostępny w formie:

-publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dynowie

http://bip.gminadynow.pl/pliki/prawo_lokalne/zarzadzenia/2022nr010.pdf [1] oraz na stronie internetowej Gminy Dynów (www.gminadynow.pl [2] )

Składanie opinii i wniosków do projektu uchwały odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@dynow.regiony.pl [3]