- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Wójt Gminy Dynów zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym( szkoleniu) dotyczącym programu.

Wójt Gminy Dynów zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem środków na wymianę źródła ciepła oraz przeprowadzeniem termomodernizacji swojego domu do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym programu.

Spotkanie odbędzie się w sali narad Budynku Urzędu w Dynowie

w dniu 17 grudnia 2021 r. (piątek) o godz. 15.00

Celem spotkania jest przybliżenie mieszkańcom podstawowych informacji dotyczących programu, przedstawienie zasad jego funkcjonowania, a także szeregu informacji związanych z całym procesem prawidłowego składania wniosków o dofinansowanie oraz aspektów technicznych związanych z realizacją działań podlegających dofinansowaniu.