- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Gminy Dynów

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach  od 18 października do 27 października 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektu Statutu Gminy Dynów.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projekcie uchwały dotyczącej  Statutu Gminy Dynów.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

Projekt statutu jest dostępny w formie:

-publikacji projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dynowie oraz na stronie internetowej Gminy Dynów (www.gminadynow.pl [1])

Składanie opinii i wniosków do projektu statutu odbywa się na piśmie lub drogą elektroniczną na adres: urzad@dynow.regiony.pl [2] lub sekretarz@dynow.regiony.pl [3]