- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Zgłaszanie szkód wyrządzonych na drogach gminnych-GEOFIZYKA TORUŃ S.A.


Wójt Gminy Dynów informuje, o możliwości zgłaszania szkód wyrządzonych na drogach gminnych w wyniku badań sejsmicznych prowadzonych przez GEOFIZYKĘ TORUŃ S.A. Zgłoszenia prosimy kierować do Sołtysów wsi lub do Urzędu Gminy w Dynowie tel. 17 230 01 20, e-mail dziepak@dynow.regiony.pl, należy podać nr ewidencyjny działki drogowej lub numer domu obok drogi, gdzie nastąpiło uszkodzenie. Informacje przekazywać należy do dnia 30 września 2021, ponieważ po tym terminie jest planowany przejazd kontrolny z przedstawicielem firmy GEOFIZYKA TORUŃ S.A.
Zniszczenia działek i dróg prywatnych należy kierować bezpośrednio do biura spółki numer tel. 601 272 196.