- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Klub Aktywnych Seniorów w miejscowości Łubno

Projekt pn. „Klub Aktywnych Seniorów” to działania skierowane do mieszkańców gminy Dynów w wieku 60+, będą to bezpłatne zajęcia rękodzielnicze, taneczne, komputerowe, Nordic Walking jak również wyjazd na wizytę studyjną do Gminnego Ośrodka Kultury w Hyżnem połączoną ze zwiedzaniem Izby Pamięci gen. Sikorskiego. Zajęcia odbywać się będą w Domu Ludowym w Łubnie od dnia 01.09.2021 – 30.11.2021 r. W ramach projektu objętych wsparciem zostanie grupa około 15 osób. Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – ROPS Rzeszów. Realizatorem projektu jest Fundacja Podkarpackie Centrum Hipoterapii z/s w Błażowej. Zapisy do 31.08.2021r. Szczegóły oraz zapisy do projektu pod nr tel. 697 045 358, e-mail: centrumhipoterapii@gmail.com [1]www.pchip.org.pl [2] lub Panią Mariolą Kaczor tel. 506 551 192

Serdecznie zapraszamy.