- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Nowy Sołtys w Dąbrówce Starzeńskiej

Dnia 8 sierpnia 2021 r. w Domu Strażaka  odbyło się zebranie wiejskie w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. Celem spotkania był wybór nowego sołtysa. Poprzedni Sołtys zrezygnował z pełnienia funkcji z powodów zdrowotnych.

Na zebraniu zaproponowano kandydaturę   Pani  Bernadety Karaś, która  w wyniku głosowania, otrzymała ilość głosów pozwalającą objęcie funkcji sołtysa w miejscowości Dąbrówka Starzeńska. W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Dynów Pan Wojciech Piech, Sekretarz Gminy Pani Zofia Kalawska,  pracownik Urzędu Gminy w Dynowie Pani Agata Pyra.
Nowo wybranej Pani  Sołtys składamy gratulacje i życzymy owocnej współpracy z radą sołecką, mieszkańcami i pozostałymi organizacjami.