- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Podziękowanie dla sołtysa za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa Dąbrówka Starzeńska i Gminy Dynów

“Dobre jest to co minęło,
dobre jest to co nadchodzi,
a nawet dobra jest teraźniejszość”
           (Zbigniew Herbert “Dojrzałość”)

W związku ze złożoną przez Pana Jana Halko rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa miejscowości Dąbrówka Starzeńska, podczas zebrania wiejskiego zorganizowanego przez Wójta gminy Dynów w sprawie wyboru sołtysa w Dąbrówce Starzeńskiej, w dniu 8 sierpnia 2021 r. Pan Wojciech Piech Wójt Gminy Dynów złożył  podziękowanie za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz sołectwa Dąbrówka Starzeńska oraz społeczności lokalnej naszej gminy.

Pan Jan Halko  pełnił swoją funkcję w latach 2007-2021. Minione lata wspólnej współpracy były dla nas niezwykle ważnym okresem. Praca sołtysa wymaga przede wszystkim otwartości na potrzeby mieszkańców, a sumienność, życzliwość i empatia – to cechy które są niezbędne do pełnienia tej, jakże ważnej funkcji. Te zalety Pana Janka, sprawiły, że przez le lata mieszkańcy wybierali go na sołtysa sołectwa Dąbrówka Starzeńska.

Serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego co najlepsze na dalsze lata.