- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

OGŁOSZENIE-wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Dynowie informuje, że przez miesiąc sierpień 2021r. przyjmuje wnioski o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy w Dynowie (na parterze) wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego z okresu od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2021r. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 2021r. to 100 litrów na 1ha użytków rolnych. Rolnicy posiadający w 2020r. krowy, buhaje, cielęta i jałówki, mogą zwiększyć limit zwrotu o 30 litrów na każdą sztukę bydła, jednakże muszą dołączyć do wniosku dokument o DJP z ARiMR o ilości bydła.

UWAGA: We wniosku należy podać numer konta, na który będzie wypłacona przyznana kwota podatku.