- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DYNÓW – NSPLiM 2021r.-PAWŁOKOMA

INFORMACJA  DLA MIESZKANCÓW GMINY DYNÓW – NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ  2021r.

Dnia  01.08.2021r. tj. niedziela  w godzinach 9:0016:00 w Szkole Podstawowej w Pawłokomie (Wejście od strony parkingu-Sali gimnastycznej) Gminne Biuro Spisowe w Dynowie umożliwia  dokonanie spisu mieszkańcom z terenu Gminy Dynów.

Zapraszamy mieszkańców do Spisu powszechnego, jest to obowiązek każdego obywatela.

Do sprawnego przeprowadzenia spisu potrzebne są:

– numery pesel wszystkich domowników danego mieszkania;

 – ilość metrów użytkowych mieszania , rok oddania budynku do użytku;

–  bieżący status aktywności zawodowej, status zatrudnienia, rodzaj działalności zakładu pracy, wykonywany zawód;

– poziom wykształcenia ;

– informacje na temat migracji wewnętrznych i zewnętrznych .

W poniższym linku można uzyskać  dokładne informacje jakie dane zbiera GUS : https://spis.gov.pl/jakie-dane-bedziemy-zbierac-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021/ [1]