- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

800 tyś. złotych na Budowę sieci wodociągowej we wsi Łubno.

    W dniu dzisiejszym tj. 11.06.2021r.zostały ogłoszone  wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wsparcie dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej  – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków. Gmina Dynów otrzymała 800 tyś. złotych  na   Budowę sieci wodociągowej we wsi Łubno.Zadanie stanowić będzie pierwszy etap realizacji pełnego uzbrojenia w/w wsi oraz zapewnienia mieszkańcom dostępu do wody pitnej. Budowa sieci wodociągowej zapewni także ochronę przeciwpożarową poprzez wykonanie hydrantów naziemnych na całym terenie miejscowości.