- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Dopłaty bezpośrednie 2021: Termin składania wniosków wydłużony do 17 czerwca

Do 17 czerwca wydłużony został także termin składania zmian do wniosków.

Termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW tj. Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz premii w ramach działania zalesieniowego został wydłużony do 17 czerwca br.

17 maja 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2021 r.

W tym samym dniu rozporządzenie zostało opublikowane (Dz. U. 908).

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/908 [1]