- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

UWAGA !! Mieszkańcy Gminy Dynów.

Informujemy, że na terenie Gminy Dynów pojawiły się osoby podające się za pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oszuści odwiedzają osoby starsze, samotne, obiecując pomoc w postaci opału, żywności oraz świadczenia 500+, żądając jednocześnie odcinka z emerytury i dowodu osobistego.

Prosimy o ostrożność, zwrócenie uwagi na osoby odwiedzające samotnych sąsiadów, rodziców, znajomych.

Pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie legitymują się legitymacją pracownika socjalnego.

Każdy przypadek prosimy zgłaszać na Komisariat Policji w Dynowie.