- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

13 kwietnia- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

3 kwietnia 1940 roku NKWD rozpoczęło wywózkę polskich oficerów do Katynia. Egzekucje trwały do maja 1940 roku. W tym czasie wymordowano blisko 22 tys. polskich obywateli wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Jeńców zabijano w katyńskim lesie strzałem w tył głowy. 
 
Wśród rozstrzelanych byli oficerowie Wojska Polskiego – wybitni dowódcy i stratedzy, policjanci, urzędnicy, uczeni, profesorowie wyższych uczelni, artyści, lekarze, nauczyciele i prawnicy. Wszyscy stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. 
 
Polaków mordowano na podstawie ściśle tajnej uchwały z 5 marca 1940 r., którą podpisali Józef Stalin i jego towarzysze z Politbiura. 
 
Katyń jest nie tylko miejscem straszliwej zbrodni, ale także symbolem pamięci o wymordowanej polskiej inteligencji.