- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

4 miliony złotych na budowę oczyszczalni ścieków w Bachórzu.

Do Gminy Dynów trafi 4 miliony złotych na budowę oczyszczalni ścieków w Bachórzu.
Został rozstrzygnięty kolejny nabór w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – do jednostek samorządu terytorialnego trafi kolejna transza środków z 13,5 mld zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Środki przekazane przez rząd można wykorzystać m.in. na budowę żłobków, przedszkoli czy remont dróg – a także inne, niezbędne lokalnie działania.