- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Podatki lokalne od osób fizycznych

Przypominamy, że 15 marca 2021r., upływa termin płatności 1 raty podatków lokalnych od osób fizycznych:
– rolnego
– leśnego
– od nieruchomości

Sposoby dokonania wpłaty:
– u sołtysów poszczególnych sołectw(Bachórz, Laskówka, Harta, Dylągowa, Łubno, Wyręby, Ulanica)
– bezpośrednio na indywidualny rachunek bankowy ( z decyzji podatkowej)
– płatność gotówką lub kartą w KASIE Urzędu Gminy w Dynowie( od 8.00-12.00)

-w Banku Spółdzielczym w Dynowie ( bez prowizji)

Brak zapłaty w terminie skutkuje naliczeniem odsetek od zaległości podatkowych, zapłatą kosztów upomnienia, a w ostateczności pokryciem kosztów egzekucyjnych.