- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Konkurs ‘’Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość’’

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIII edycję konkursu “Polska Wieś – Dziedzictwo i Przyszłość”

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.      W ramach konkursu zostaną ocenione prace w dwóch kategoriach:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi. W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Nagroda:

Spośród zgłoszonych prac zostaną wybrane dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej organizatora FDPA – Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa [1]