- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla rolników

KRUS zachęca do korzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla rolników.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 – dniowych turnusów w Centrach Rehabilitacji Rolników: w Horyńcu Zdroju, Iwoniczu Zdroju, Jedlcu, Kołobrzegu, Świnoujściu i Szklarskiej Porębie  z wykorzystaniem nowoczesnej bazy zabiegowej i całodobową opieką wykwalifikowanej kadry medycznej. Zabiegi lecznicze są dostosowane do stanu zdrowia rolnika. Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie prac w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność utraciły jej przywrócenie, o ile to możliwe w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji.

Jeżeli rolnik cierpi na schorzenia związane z układem ruchu lub ma problemy z układem krążenia albo jest na okresowej rencie rolniczej to znaczy, że może potrzebować rehabilitacji leczniczej. Nie należy zwlekać, tylko zgłosić się do Placówki Terenowej KRUS w Przemyślu i pobrać wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Więcej informacji można uzyskać  na stronie: www.krus.gov.pl/zadania-krus/rehabilitacja/ [1] lub pod numerem telefonu (22) 787-24-47.

Bliższe informacje:

tel.: 16 649 94 28

tel.:16 649 94 19