- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych – wnioski będą przyjmowane do 5 czerwca 2024

O pomoc może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024r., a 31 maja 2024r., sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Ponadto rolnik taki złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatnościbezpośrednich.
Ważne jest też to, że beneficjent tej pomocy musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 10 marca 2024 r stawki wynoszą:

Natomiast gdy rolnik sprzedał lub sprzeda zboże pomiędzy 11 marca a 31 maja 2024 stawki wynoszą:

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa pod adresem:

https://www.gov.pl/web/armir/pomoc-krajowa-dlaproducentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYNÓW

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów informuje, że w dniu 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Gminy w Dynowie będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Dynów
Wojciech Piech

Informacja-zamknięcie drogi 21.05.2024 r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów informuje że w dniu 21.05.2024 r. (wtorek) zostanie zamknięta dla ruchu droga gminna Nr 108332 R Pawłokoma – Radanówki. Zamknięcie nastąpi od godziny 6:00 i przewidywane jest do godzin wieczornych.

Utrudnienia będą spowodowane wykonywaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni remontowanego odcinka drogi.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Informacja- zamknięcie drogi

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów informuje że w dniu 13.05.2024 r. (poniedziałek)  zostanie zamknięta dla ruchu droga gminna Nr 108340 R Dąbrówka Starzeńska – przez wieś. Zamknięcie nastąpi od godziny 8:00 i przewidywane jest do godzin wieczornych.

Utrudnienia będą spowodowane wykonywaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni remontowanego odcinka drogi.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

II sesja Rady Gminy Dynów – 14 maja 2024 roku.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2024 r. poz. 609 )  zwołuję  na  dzień 14 maja  2024 r., II Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 8:00w  Sali  Narad Urzędu  Gminyw Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie guorum
  3.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Dynów.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
  6. Podjecie uchwały w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy do Stowarzyszenia Samorzadów Terytorialnych “ Aglomeracja Rzeszowska”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Gminy Dynów do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin “Eko-Logiczni”.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zakończenie obrad.

I sesja Rady Gminy Dynów w dniu 7 maja 2024 r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów informuje, że Komisarz Wyborczy w Rzeszowie I na mocy Postanowienia Nr 462/2024 z dnia 23 kwietnia 2024 r., zwołał pierwszą sesję Rady Gminy Dynów na dzień 7 maja 2024r. godz. 11:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2, 36-065 Dynów z porządkiem obrad obejmującym:

1.Otwarcie Sesji.
2. Ślubowanie radnych.
3.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
4.Ślubowanie Wójta.
5.Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.

INFORMACJA WÓJTA GMINY DYNÓW

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów informuje, że w dniu 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Gminy w Dynowie będzie zamknięty.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Dynów
Wojciech Piech

80 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI DYLĄGOWA 27 kwietnia 2024r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Informacja Wójta Gminy Dynów- zamknięcie drogi 29.04.2024r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

Wójt Gminy Dynów informuje, że w dniu 29.04.2024 r. (poniedziałek)  zostanie zamknięta dla ruchu droga gminna Nr 108332 R Pawłokoma – Radanówki. Zamknięcie nastąpi od godziny 8:00 i przewidywane jest do godziny 15:00.

Utrudnienia będą spowodowane wykonywaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości jezdni remontowanej drogi.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Sesja Rady Gminy Dynów – 26.04.2024r.

Posted By Zofia Kalawska On In Aktualności | No Comments

              Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 26 kwietnia  2024 r., LXII Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 1430  w  Sali  Narad Urzędu  Gminy  w Dynowie z następującym  porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr LXI(387)2024 z dnia 22 marca 2024 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2024 r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego i Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych za rok 2023 do budżetu Gminy Dynów.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dynów na lata 2024-2034.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów oraz ustalenia wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dynów. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w miejscowości Laskówka.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Dynów
Franciszek Pilip