Gmina Dynów Oficjalny Serwis Internetowy. Gmina Dynów to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Siedziba gminy to Dynów. Na terenie gminy znajdziemy następujące sołectwa: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby.

Niedziela, 26 Kwiecień 2015r. imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

Start

Aktualności

w miesiącu:


REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIELNICZEGO (19.09.2011)

 REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIELNICZEGO
 PN. „ZIEMIA POGÓRZE DOLINA – TRZY KRAINY – TRZY DZIEDZINY” w ramach Projektu o w/w tytule – działanie 421 Wdrażanie Projektów Współpracy.

 REGULAMIN KONKURSU RĘKODZIELNICZEGO

      PN. „ZIEMIA POGÓRZE DOLINA – TRZY KRAINY – TRZY DZIEDZINY”
w ramach Projektu o w/w tytule – działanie 421 Wdrażanie Projektów Współpracy
ORGANIZATOR:
Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
Winne - Podbukowina 37
37-750 Dubiecko

OBSZAR KONKURSU:
Obszar objęcia konkursem to teren działania trzech partnerskich LGD: Ziemia Przemyska (Gminy: Bircza,Fredropol,Krasiczyn,Medyka,Orły,Przemyśl,Stubno,Żurawica), „Pogórze Przemysko-Dynowskie” (Gminy: Dubiecko, Dynów,  Jawornik Polski, Krzywcza, Rokietnica), Lider Dolina Strugu (Gminy:Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn)

TERMINY:
czas trwania konkursu - 12.09.2011 – 07.10.2011
obrady jury – 10.10.2011
ogłoszenie wyników i poinformowanie o terminie wręczenia nagród – 11.10.2011

MIEJSCE ZŁOŻENIA PRAC:
Prace należy złożyć bezpośrednio lub pocztą w siedzibie:
 LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” Winne - Podbukowina 37, 37-750 Dubieckodo dnia 07.10.2011
 LGD Ziemia Przemyska Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, gm. Przemyśdo dnia 06.10.2011
LGD Lider Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul Myśliwska 16do dnia 06.10.2011

OPIS PRACY:
W załączeniu do pracy konkursowej należy dostarczyć metryczkę z poniższymi danymi:
Imię i nazwisko, wiek (w przypadku osoby niepełnoletniej wyrażenie zgody na udział w konkursie opiekuna prawnego ), adres zamieszkania, telefon kontaktowy. Oraz zawarcie w metryczce oświadczenia, iż uczestnik wyraża zgodę na powielanie pracy konkursowej dla celów projektowych.
Nie zawarcie powyższych danych w metryczce spowoduje eliminację pracy z oceny konkursowej.

CEL I TEMATYKA KONKURSU:  

Celem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie elementu promującego projekt współpracy.
Jego zadaniem jest promować główne założenia projektu tj. twórczość rękodzielniczą, ludową lub inną twórczość artystyczną obszaru 3 partnerskich LGD.
W wykonaniu elementu należy wziąć pod uwagę, to by możliwe było jego powielenie w większej ilości sztuk tak więc: wykonanie go z ogólnodostępnych materiałów, jego niewielkie rozmiary
(10 -20 cm), prosta forma, zawarcie w pracy tytułu projektu „ZIEMIA POGÓRZE DOLINA – TRZY KRAINY – TRZY DZIEDZINY”.
Technika wykonania – dowolna.
Rodzaj wykonanego elementu promocyjnego: brelok, kubek, statuetka, kartka pocztowa itp.

ODBIORCY:
Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy trzech partnerskich LGD niezależnie od wieku.

JURY:
Członkami Jury będą przedstawiciele 3 partnerskich LGD oraz osoba o wykształceniu plastycznym

KRYTERIA OCENY PRAC:
Jury dokona oceny prac w oparciu o następujące kryteria:
 - wyraźne odniesienie do sztuki rękodzielniczej lub artystycznej regionu projektu
- innowacyjność
- prosta forma
- możliwość powielenia zaprojektowanego i wykonanego elementu
-zawarcie tytułu projektu w wykonanym elemencie
- dostępność wykorzystanego w projekcie materiału oraz jego rozmiary
- estetyka wykonania

W związku z tym, iż nie przewiduje się oceny prac w podziale na kategorie wiekowe jury  uwzględni w ocenie możliwości i umiejętności manualne uczestnika.

NAGRODY:
Jury przyzna następujące nagrody w konkursie:
Mini Wieża JVC, 2 odtwarzacze dvd Panasonic, 2 odtwarzacze mp4

ZAPRASZAMY!!!

lista aktualności...