- Urząd Gminy Dynów - http://gminadynow.pl -

Symbole gminy

Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Dynów ustanowione zostały przez Radę Gminy Uchwałą Nr VI(36)2019 w dniu 05 czerwca 2019 roku. Mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

Herb gminy Dynów przedstawia w polu czerwonym nad rzeką srebrną takiż dwór z dachem złotym, z ostrołukową bramą wjazdową i dwiema wieżami na flankach, każda z dwoma ostrołukowymi oknami jedno nad drugim, nakryta trapezoidalnym hełmem złotym; w bramie godło herbu Szreniawa w formie średniowiecznej.