- Urząd Gminy Dynów - http://gminadynow.pl -

Kodeks etyki

Kodeks etyki

Szanowni Państwo,

Oddaję w Państwa ręce Kodeks etyki pracownika Urzędu Gminy. Stanowi on zbiór wartości i zasad postępowania, którymi wszyscy powinniśmy się kierować w codziennej pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska. W imieniu swoim i członków kadry zarządzającej Urzędu deklaruję, że utożsamiamy się z wartościami i postawami promowanymi w Kodeksie etyki i jednocześnie wyrażamy oczekiwanie, że wszyscy pracownicy będą przestrzegali jego postanowień oraz stosowali się do zasad opisanych w tym dokumencie.

Celem Kodeksu etyki jest wspieranie rozwoju kultury organizacyjnej  Urzędu, służącej wzmocnieniu identyfikacji pracowników z Urzędem oraz sprawniejszemu i bardziej efektywnemu funkcjonowaniu naszej organizacji. Niniejszy dokument systematyzuje ogólnie przyjęte normy zachowań, wskazując i definiując te wartości i zasady postępowania, które mają kluczowe znaczenie z punktu widzenia specyfiki pracy w Urzędzie.  

Zadaniem Kodeksu etyki jest pełnienie roli „busoli” wskazującej standardy zachowań w relacjach pracowniczych oraz w odniesieniu do Klientów Urzędu a także podmiotów biorących udział w postępowaniach o zamówienia publiczne i realizujących umowy zawarte z Urzędem. Skierowany jest do wszystkich osób zatrudnionych, bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar etatu, czas i miejsce pracy, czy rodzaj wykonywanych zadań.

Postępując zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie etyki potwierdzimy, że zależy nam na tym aby Urząd  miał status kompetentnej instytucji publicznej, w której pracują profesjonaliści o wysokich standardach zawodowych i etycznych, opierający swoje relacje z Klientami oraz współpracownikami na partnerstwie, uczciwości i życzliwości.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Dynów