- Urząd Gminy Dynów - http://gminadynow.pl -

Gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami

Wójt Gminy Dynów zawiadamia, że od 1 stycznia 2023 r. zmianie ulegną stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynosić będą odpowiednio:
– 24,00 zł – miesięcznie za jedną osobę, ,
zwolnienie 1 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny, a bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym.

Więcej informacji :

http://czgekologiczni.pl/ [1]

http://czgekologiczni.pl/images/dokumenty/harmonogramy/2023/GMINA_DYNW_2023.pdf [2]