bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Zawiadomienie na LIV sesję Rady Gminy Dynów

4 października 2023

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (t.j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 559 )  zwołuję  na  dzień 06 października  2023 r., LIV – nadzwyczajną – Sesję Rady Gminy Dynów na  godz. 900 w Sali Urzędu Gminy w Dynowie z następującym proponowanym  porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2.  Stwierdzenie quorum.
  3.   Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r. oraz wprowadzenie zmiany w Uchwale Nr LIII(328)2023 Rady Gminy Dynów z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2023 r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej w  miejscowości Pawłokoma.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Dynów  nieruchomości położonej w miejscowości Łubno.

  6. Wolne wnioski i zapytania.

  •  Zamknięcie obrad.

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy Dynów

                                                                             Franciszek Pilip

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 4 października 2023
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 4 października 2023
Data ostatniej aktualizacji 4 października 2023
Liczba wyświetleń 134 views