- Urząd Gminy Dynów - https://gminadynow.pl -

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Dynów ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dynów.

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu wyszczególnione były w wykazie z Zarządzenia Nr 63/2023 Wójta Gminy Dynów z dnia 26.06.2023 roku.