- Urząd Gminy Dynów - http://gminadynow.pl -

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE DLA WŁAŚCICIELI I PERSONELU PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Szanowni Państwo !W związku z przeprowadzonym w miesiącu listopad 2022 r. badaniem pn. „Tajemniczy klient”, dotyczącym sprzedaży napojów alkoholowych osobom wyglądającym na niepełnoletnie i odnotowanymi podczas przeprowadzonych audytów w niektórych punktach sprzedaży/podawania alkoholu sytuacjami, w których osoby sprzedające/podające alkohol nie wykazały się czujnością i nie poprosiły o dokument potwierdzający wiek klienta, Urząd Gminy Dynów wraz z Fundacją Centrum Działań Profilaktycznych zaprasza wszystkich właścicieli punktów i ich pracowników na szkolenie, które odbędzie się w dniu 07.12.2022 r. o godzinie 11.00-12:30
w Urzędzie Gminy Dynów, ul. Ks. J. Ożoga 2 – sala narad (parter).

            Na szkoleniu przeprowadzonym przez Centrum Działań Profilaktycznych z Wieliczki zostaną przedstawione wyniki przeprowadzonych audytów. Wyniki audytu będą uwzględniane w planach kontrolnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych organu wydającego zezwolenia na rok 2023. W programie również m. in. przepisy regulujące sprzedaż alkoholu w Polsce, zasady odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych oraz konsekwencje sprzedaży alkoholu nieletnim w świetle obowiązujących aktów prawnych.

            Czas trwania szkolenia przewidziano na około 2 godziny zegarowe. Po jego zakończeniu każdy z uczestników otrzyma certyfikat i materiały dydaktyczne. Projekt realizowany jest na podstawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Szkolenie jest więc bezpłatne.