- Urząd Gminy Dynów - http://gminadynow.pl -

Dofinansowanie do remontu dróg w miejscowości Łubno.

Gmina Dynów otrzymała dofinansowanie w kwocie  1 950 925,20 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia- PGR na zadanie pn.: Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę lub remont dróg na terenie miejscowości Łubno.

Program Inwestycji Strategicznych był skierowany do regionów, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.