- Urząd Gminy Dynów - http://gminadynow.pl -

Wyniki wyborów w sołectwie Ulanica

W dniu 20 marca 2022 roku odbyły się wybory Sołtysa w sołectwie Ulanica . Mieszkańcy wybierali osobę, która przez kolejne  lata będzie sprawowała tę funkcję, reprezentując mieszkańców.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII(226)2022 Rady Gminy Dynów z dnia  8 marca 2022 roku, w dniu 20 marca 2022r. odbyły się wybory sołtysa w miejscowości Ulanica.W związku z rezygnacją  z funkcji sołtysa dotychczasowego sołtysa Sołectwa Ulanica mieszkańcy wybrali nową osobę na to stanowisko.   Niedzielne głosowanie odbyło się na Zebraniu Wiejskim o godz. 11:30 w Domu Ludowym w Ulanicy.  Podczas wyborów na sołtysa oddano łącznie 44 ważnych głosów.

Po sprawnie przeprowadzonym głosowaniu Sołtysem sołectwa Ulanica został Pan Piotr Kamiński.

Zwycięzcy  gratulujemy, życząc wytrwałości, sukcesów i satysfakcji z pełnionej funkcji.