bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

9 września 2021

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Międzywojewódzki Cech Kominiarzy zorganizował  akcję społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa związane z eksploatacją urządzeń grzewczych, kominów, wentylacji, które mogą prowadzić do tragicznych skutków – zaczadzeń, pożarów, smogu.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, użytkownicy urządzeń grzewczych, mają obowiązek regularnego usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następującej częstotliwości:

  1. Paleniska zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu
  2. Paleniska opalane paliwem stałym – co najmniej raz na 3 miesiące
  3. Paleniska opalane paliwem płynnym i gazowym – co najmniej raz na 6 miesięcy
  4. Z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Z ustawy o prawie budowlanym wynika również, że zarządca budynku ma obowiązek co najmniej raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego przewodów kominowych osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia Mistrza Kominiarskiego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zarządca budynku musi bezpośrednio po kontroli naprawić stwierdzone uszkodzenia lub braki, ponieważ mogą one stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia, a nawet życia.

Brak systematycznego oczyszczania i kontroli przewodów kominowych jest również podstawą do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jego członkami, a także służy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarski
33-100 Tarnów, ul. Ujejskiego 24
tel. 14 626 03 95, tel. 531 650 650
NIP: 9930681186 KRS: 0000890102
kontakt@kominiarskicech.pl
www.kominiarskicech.pl

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 9 września 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 9 września 2021
Data ostatniej aktualizacji 24 września 2021
Liczba wyświetleń 7 views