bip
epuap_logo
youtube_logo
facebook_logo
Powered by DaysPedia.com
142545
Pn, 9 listopada
DYNÓW Aktualna Pogoda

Informacja dla osób chcących skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania programu „Czyste powietrze”

15 lipca 2021

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, niezbędnym do skutecznego złożenia wniosku o podwyższony poziom dofinansowania z programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Zwracamy jednak uwagę, że rozpoczęcie przedsięwzięcia czyli poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez Wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wytworzył Zofia Kalawska
Data wytworzenia 15 lipca 2021
Opublikował w BIP Zofia Kalawska
Data opublikowania 15 lipca 2021
Data ostatniej aktualizacji 18 lipca 2021
Liczba wyświetleń 50 views