Gmina Dynów Oficjalny Serwis Internetowy. Gmina Dynów to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim. Siedziba gminy to Dynów. Na terenie gminy znajdziemy następujące sołectwa: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby.

Poniedziałek, 4 Maj 2015r. imieniny: Floriana, Michała, Moniki

Aktualności

w miesiącu:


Ulga z tytułu nabycia gruntów

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 12 ust 1 pkt 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 ze zm.) – zwalnia się od podatku rolnego – grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabyte w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nieprzekraczającej 100ha oraz grunty Państwowego Funduszu Ziemi i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego – nieprzekraczającej 100ha – na okres 5 lat. Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów bądź prawa wieczystego użytkowania gruntów, lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie bądź też od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek o udzielenie ulgi. Po upływie okresu zwolnienia – stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%. W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów. Ulgi z tytułu nabycia gruntów z Państwowego Funduszu Ziemi lub z  Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze kupna nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie – uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż l0 lat.

Wymagane dokumenty:
1.    podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów,
2.    oświadczenie pod przedmiotową ulgę
3.    wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc                  w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
4.    oświadczenie o otrzymanej dotąd pomocy publicznej.


Wnioski o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Do pobrania:
1.    Oświadczenie pod ulgę z tytułu nabycia gruntów. Kliknij tutaj i pobierz oświadczenie
2.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Kliknij tutaj i pobierz formularz


Osoba odpowiedzialna: Justyna Bieńko pokój, nr 11.